Po studiu na VŠ UMPRUM v Praze zde působil dva semestry jako asistent. Od té doby dodnes pracuje jako samostatný grafický designér. Splupracuje externě s mnoha agenturami a grafickými studii. Byl členem skupiny TYPO& a Typo Design Club. Jeho tvorba je zaměřena na tyto oblasti: logo, jednotný vizuální styl, vizuální komunikace, plakát, kniha a typografie.Kolektivní výstavy (se skupinou TYPO&, výběr):

 • Praha – Berlín, NDR – 1982
 • ITC Center, New York, USA, – Sofie, Bulharsko – Bukurešť, Rumunsko – 1983
 • Kent, Ohio, USA – 1984 ­
 • Praha – Moskva, SSSR – 1986
 • Leningrad, SSSR – Tallin, SSSR, – Frankfurt am Main, BRD – 1987
 • Praha, – Brno, – Colorado, USA, – ITC Center, New York, USA –1988
 • Bratislava, – Oakland, USA, – Atény, Řecko, – 1989
 • Praha, – Grugliasco, Itálie, – Berlín, Německo, – Edmonton, Canada – 1990
 • Saarbruücken, Německo – 1991

Samostatně: Lahti, Toyama, Varšava, Mons, Saumur, Praha

Významná ocenění:

 • XI. Biennale Brno – Cena magazínu Typografia ­ ­– 1984
 • Ocenění v soutěži Nejkrásnější knihy roku – 1977, 1980, 1996, 1997, 1998
 • Zlatá stuha, ocenění za grafický knižní design – 1996
 • Cena nakladatelství Mladá fronta – 1997
 • Cena Design Centra ČR (Vynikající grafický design roku) – 1­997, 2004
 • Evropská cena za design – Nejlepší výroční zpráva roku – 2006
 • Zlatá pecka – v kategorii výročních zpráv – 2007
 • Zlatý středník – v kategorii výročních zpráv – 2008
 • 2. místo v celoevropské soutěži na logo European Institute of Gender Equality – 2010

Upon graduation from VSUP (University of Art in Prague), Jan worked at the university for one year as an assistant art professor. Subsequently he began his career as an independent graphic designer and continues to work with various design agencies and graphic studios. He was a member of “TYPO&” group and Typo Design Club. His work focuses on logotype design, brand design, corporate identity, poster design, and book typography.

Group exhibitions: (with TYPO& group, selection):

 • Prague – Berlin – 1982
 • ITC Center, New York, USA, – Sofia, Bulgaria – Bucharest, Romania – 1983
 • Kent, Ohio, USA – 1984
 • Prague – Moscow, Russia – 1986
 • St. Petersburg, Russia – Tallin, Russia, – Frankfurt am Main, Germany – 1987
 • Prague, – Brno, – Colorado, USA, – ITC Center, New York, USA – 1988
 • Bratislava, – Oakland, USA, – Athens, Greece – 1989
 • Prague, – Grugliasco, Italy, – Berlin, Germany, – Edmonton, Canada – 1990
 • Saarbruücken, Germany – 1991

Individual participation: Lahti, Toyama, Warsaw, Mons, Saumur, Prague

Major Awards:

 • 11th Biennale Brno – Typografia Magazine Awards – 1984
 • The Most Beautiful Czech Books Awards – 1977, 1980, 1996, 1997, 1998
 • Book Graphic Design Awards „Zlata Stuha“ – 1996
 • The Mlada Fronta Annual Graphic Design Award (Czech Publishing House – 1997)
 • Czech Design Center Awards (The best design of the year 1997 and 2004)
 • European Awards for Design – Best Annual Report – 2006
 • Annual Report Awards “Zlatá pecka“ – 2007
 • Annual Report Awards „Zlatý středník“ – 2008
 • 2nd place in European competition for logo of European Institute of Gender Equality – 2010