Studium: VŠ UMPRUM v Praze. Pracuje jako samostatný grafický designér. Splupracuje externě s mnoha agenturami a grafickými studii. Byl členem skupiny TYPO& a Typo Design Club. Jeho tvorba je zaměřena na tyto oblasti: logo, jednotný vizuální styl, vizuální komunikace, plakát, kniha a typografie.Kolektivní výstavy se skupinou TYPO&, výběr:

Praha, Berlín, ITC Center New York, Sofie, Bukurešť, Kent, Moskva, Tallin, Frankfurt am Main, Brno, Colorado, Bratislava, Oakland, Atény, Grugliasco, Edmonton, Saarbruücken

Samostatně: Lahti, Toyama, Varšava, Mons, Saumur, Praha

Významná ocenění:

 • Cena magazínu Typografia
 • Ocenění v soutěži Nejkrásnější knihy roku
 • Zlatá stuha, ocenění za grafický knižní design
 • Cena nakladatelství Mladá fronta
 • Cena Design Centra ČR – Vynikající grafický design roku
 • Evropská cena za design – Nejlepší výroční zpráva roku
 • Zlatá pecka – v kategorii výročních zpráv
 • Zlatý středník – v kategorii výročních zpráv
 • 2. místo v celoevropské soutěži na logo European Institute of Gender Equality

Study: University of Art in Prague). Subsequently he began his career as an independent graphic designer and continues to work with various design agencies and graphic studios. He was a member of “TYPO&” group and Typo Design Club. His work focuses on logotype design, brand design, corporate identity, poster design, and book typography.

Group exhibitions with TYPO& group, selection:

Prague, Berlin, ITC Center New York, Sofia, Bucharest, Kent, Moscow, Tallin, Russia, Frankfurt am Main, Brno, Colorado, Bratislava, Oakland, Athens, Grugliasco, Edmonton, Saarbruücken,

Individual participation: Lahti, Toyama, Warsaw, Mons, Saumur, Prague

Major Awards:

 • Typografia Magazine Awards
 • The Most Beautiful Czech Books Awards
 • Book Graphic Design Awards „Zlata Stuha“
 • The Mlada Fronta Annual Graphic Design Award
 • Czech Design Center Awards – The best design of the year
 • European Awards for Design – Best Annual Report
 • Annual Report Awards “Zlatá pecka“
 • Annual Report Awards „Zlatý středník“
 • 2nd place in European competition for logo of European Institute of Gender Equality